Bio škarpa ni le praktična rešitev pri reševanju terenskih problemov, ampak je tudi estetska in etična odločitev. Zakaj bi gradili iz betona, če lahko upoštevamo osnovne zakonitosti naravnega utrjevanja terena? Podjetje Biotec Šubic že vrsto let razvija rešitve, ki človeško znanje povezujejo z genialnostjo, ki se nahaja v sami naravi. Bio škarpa, ki z uporabo koreninskih sistemov in naravnih materialov utrdi klančino med dvema terenoma na različnih višinah, predstavlja spoštovanje naročnika do narave.

Bio škarpa je odlična rešitev za površine, ki se nahajajo ob šolah in vrtcih. Ker gre za mehak teren, ki ga pokrivajo rastline, se z tem posegom v prostor ne vnašajo nevarni elementi. Gre za pravo nasprotje od betonski konstrukcij, ki uničujejo naravne danosti v življenjskem okolju, poleg tega pa lahko celo ogrožajo tiste, ki površine uporabljajo za igro ali pa kaj drugega. Bio škarpa je odlična rešitev, ki predstavlja skrb tako za naravo in njene darove kot tudi za človeka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation