Elektroinstalacije so širok pojem, ki pokriva številne funkcionalne sisteme v stanovanjih, poslovnih prostorih in proizvodnih halah. Kadar zaključujemo gradbena dela moramo pomisliti na številne pripomočke, ki so odvisni od elektroinstalacije. Če končujemo gradbena dela npr. v stanovanjskem poslopju, potem moramo zagotoviti elektroinstalacije, ki bodo omogočale nemoteno delovanje TV sistema, telefonije, računalniške mreže, domofona in alarmnega sistema. Dandanes si brez teh funkcionalnih pripomočkov sploh ne moremo predstavljati življenja. TV sistem brez primerne elektroinstalacije šibkrega toka ne bo deloval čisto, kot bi želeli, računalniška mreža, ki ni optimizirana, bo delovala počasi, hiša, ki nima alarmnega sistema, bo izpostavljena ropom, ki so danes vsak dan številčnejši. Zagotovitev vsakega od zgoraj naštetih sistemov predstavlja delo, ki je lahko precej dražje, če ga izvedemo samostojno, kot pa če jih zagotovimo že v samem procesu gradnje nove stavbe ali pa v procesu obnavljanja, ko so ostala gradbena dela v teku. Elektroinstalacije so tipični primer, kjer nima smisla varčevati, ker bodo prihodnji popravki dražji od tekočih izdatkov namenjenih kakovosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation