Testiranje na živalih
Poskusi za kozmetiko spet dovoljeni?
Pri nas je testiranje na živalih za kozmetiko prepovedano, a je v parlamentarni proceduri sprememba
Zakon o zaščiti živali, ki je v Sloveniji začel veljati pred slabimi štirimi leti, ima tudi člen, ki preizkušanje kozmetičnih preparatov na živalih opredeljuje kot neetično, prepovedano in kaznivo dejanje mučenja živali. Temu členu, zatrjujejo pri društvu za zaščito živali, niso nasprotovali niti največji proizvajalci krem, šamponov in drugih negovalnih sredstev pri nas. Zato jih je toliko bolj razburil predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kozmetičnih proizvodih, ki testiranje spet dovoljuje.
Novela zakona o kozmetičnih proizvodih, ki so jo pripravili v uradu za kemikalije v okviru ministrstva za zdravje, je pred drugim branjem v državnem zboru. Borce za pravice živali je razburil osmi člen tega predloga, ki pravi, da ne glede na predpise, ki urejajo zaščito živali, lahko organ, pristojen za kemikalije, in organ, pristojen za zaščito živali, po predhodnem soglasju Evropske komisije izjemoma dovolita odstopanje od določb in dovolita pogoje preskušanja, če ni drugače mogoče preprečiti škodljivih posledic in pomislekov v zvezi z varnostjo kozmetičnega proizvoda za zdravje uporabnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation