Aktuarske metode poštenega vrednotenja življenjskih zavarovanj je tema, o kateri bodo naslednja dva dni govorili na mednarodnem seminarju. Tovrstne metode se tudi v kontinentalni Evropi vse bolj prebijajo v zavarovalniško vrednotenje, kjer so doslej, poenostavljeno rečeno, veljala precej toga pravila aktuarskih izračunov in napovedovanj. Slednja pa pri današnjih zavarovalnih produktih, v katere so vse bolj vključeni tudi drugi finančni instrumenti, ne odražajo realnega stanja, gibanja denarnega toka ipd.. Uporaba novih metod poštenega vrednotenja življenjskih zavarovanj med drugim omogoča tudi boljši vpogled in način obvladovanja tveganj. Značilnost tega vrednotenja določiti tržno vrednost obveznosti, ki se spreminjajo skozi samo trajanje zavarovalnih pogodb. Po napovedih naj bi zavarovalnice prešle na novo vrednotenje, drugo vprašanje pa je, ali se bo to tudi zgodilo. Na seminarju, na katerem bodo predavali ugledni tuji strokovnjaki, se bo izobraževalo več kot udeležencev.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation