Katalizator v prav vsakem motornem vozilu predstavlja pomemben del izpušnega sistema. Ključna naloga tega dela je prečiščevanje izpušnih plinov. Takšna naprava vsebuje kovinsko ali pa keramično sredico. Nanjo je nanesen zelo tanek sloj žlahtnih kovin, na primer rodija, platine, iridija.

Katalizator se v izpušnem sistemu glede na vrsto vozila lahko nahaja na različnih mestih. Delovanje naprave pa je odvisno tudi od visokih temperatur. Posledično je njegova pozicija v izpušnem sistemu še toliko pomembnejša.

V nadaljevanju vam bomo poskušali na čim preprostejši način odgovoriti na nekaj najpogostejših vprašanj v povezavi s katalizatorjem, ki se najpogosteje pojavljajo med uporabniki oziroma lastniki motornih vozil.

Kako vemo, da je katalizator res okvarjen

Primernost delovanja katalizatorja lahko natančno določi le izkušeni avtoserviser, ki je dobro usposobljen za diagnosticiranje delovanja takšnih naprav ter tudi za izvajanje meritev koncentracij izpušnih plinov.

Če na primer vaše vozilo na tehničnem pregledu ne bo opravilo zahtevanega preizkusa koncentracij izpušnih plinov, to še zdaleč ne pomeni, da je katalizator nedelujoč oziroma da je v okvari. Vsekakor so možne še druge napake na motornem vozilu, ki lahko povzročijo takšne meritve. Prava diagnostika je podana pod okriljem strokovnjaka, ki vozilo natančno pregleda tudi z diagnostičnim testerjem, merilcem izpušnih plinov, obenem pa katalizator pregleda tudi fizično.

Koliko časa traja obnova katalizatorja

V povprečju obnova katalizatorja traja nekje največ do tri ure. Vsekakor pa mora biti katalizator v primeru demontaže na vozilu tudi primerno ohlajen. Lahko pa trdimo, da je katalizator praviloma vedno obnovljen v istem dnevu, ko ga daste v obnovo.

Čas obnove katalizatorja pa je odvisen tudi od same oblike, sestave in velikosti. Najhitreje poteka obnovitev enodelnega okroglega katalizatorja. Najdlje pa traja obnavljanje vzporedno sestavljenih dvojnih katalizatorjev, še zlasti zaradi varjenja katalizatorskih enot.

Kako je z garancijo obnovljenega katalizatorja

Praviloma je garancija za obnovljeni katalizator dve leti oziroma 50 000 prevoženih kilometrov, in sicer od datuma, ki je naveden na računu vgradnje naprave.

Upoštevati je treba vse garancijske pogoje. Stranka mora na primer predložiti garancijski list, ki ga je dobila z obnovljenim katalizatorjem. Takšen list mora biti izpolnjen z vsemi potrebnimi podatki. Prav tako mora stranka predložiti tudi izpis izvedene meritve izpušnih plinov na vozilu.

Iz kategorije:

Post Navigation